Tłumaczenia przysięgłe poświadczone - Warszawa i okolice, oferta tłumaczeniowa
Studio Italiano > Oferta > Tłumaczenia ustne przysięgłe

Tłumaczenia ustne przysięgłe

Występuję jako tłumacz przysięgły podczas zawierania aktów notarialnych, w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w czynnościach wykonywanych na potrzeby sądu, prokuratora, policji i organów administracji publicznej. Najczęściej stosowane techniki tłumaczenia podczas tłumaczeń ustnych przysięgłych to tłumaczenie konsekutywne lub a vista.

Wykonuję tłumaczenia ustne podczas:

– sporządzania aktów notarialnych,

– rozpraw i czynności sądowych,

– czynności na policji,

– czynności urzędowych takich jak np. ceremonia zawarcia związku małżeńskiego.

Dostosowuję techniki tłumaczeniowe (konsekutywne, szeptane, a vista) do okoliczności i wymogów. Dbam, aby tłumaczenie oddawało wiernie przekaz mówcy oraz było spójne i klarowne. Zachowuję pełną bezstronność i poufność w zakresie przekazywanych treści.

Tłumaczenia konsekutywne polega na przekładzie wypowiedzi mówcy po zakończeniu jego wypowiedzi lub po kilku zdaniach wypowiedzianych przez mówcę. Tłumacz w trakcie wypowiedzi mówcy sporządza notatki, a po jej zakończeniu, przystępuje do tłumaczenia. Tłumaczenie konsekutywne stosowane jest zazwyczaj podczas konferencji, wystąpień publicznych, uroczystości (np. uroczystości zawarcia związku małżeńskiego) i innych ważnych spotkań przed publicznością. Tłumacz stoi bezpośrednio obok mówcy.

W tłumaczeniu a vista przekład ustny dokonywany jest na podstawie tekstu pisanego, który został przedstawiony tłumaczowi najczęściej w trakcie czynności. Tłumacz czyta i jednocześnie tłumaczy tekst na bieżąco, fragment po fragmencie w sposób dokładny, zrozumiały i przejrzysty.

Przekład szeptany jest rodzajem tłumaczenia symultanicznego, niewymagającego użycia specjalistycznego sprzętu. Polega on na tłumaczeniu wypowiedzi mówcy na bieżąco, ściszonym głosem bezpośrednio dla osób, które wymagają obecności tłumacza. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym i w sposób dyskretny, aby nie rozpraszać prelegenta i innych uczestników spotkania. Najczęściej technikę tłumaczenia szeptanego stosuje się w sądzie lub podczas oficjalnych spotkań w kameralnym gronie.