Tłumaczenia przysięgłe poświadczone - Warszawa i okolice, oferta tłumaczeniowa
Studio Italiano > Oferta > Tłumaczenia ustne biznesowe

Tłumaczenia ustne biznesowe

Wykonuję profesjonalne tłumaczenia ustne: symultaniczne, konsekutywne, szeptane, a vista w zależności od potrzeb klienta i okoliczności. Dbam, aby tłumaczenie oddawało wiernie przekaz mówcy oraz było spójne i klarowne. Zachowuję pełną bezstronność i poufność w zakresie przekazywanych treści.

Wykonuję tłumaczenia ustne najczęściej podczas:

 – negocjacji handlowych, narad, spotkań biznesowych, delegacji, szkoleń pracowników.

Tłumaczenia konsekutywne polega na przekładzie wypowiedzi mówcy po zakończeniu jego wypowiedzi lub po kilku zdaniach wypowiedzianych przez mówcę. Tłumacz w trakcie wypowiedzi mówcy sporządza notatki, a po jej zakończeniu, przystępuje do tłumaczenia. Tłumaczenie konsekutywne stosowane jest zazwyczaj podczas konferencji, wystąpień publicznych, uroczystości (np. uroczystości zawarcia związku małżeńskiego) i innych ważnych spotkań przed publicznością. Tłumacz stoi bezpośrednio obok mówcy.

W tłumaczeniu a vista przekład ustny dokonywany jest na podstawie tekstu pisanego, który został przedstawiony tłumaczowi najczęściej w trakcie czynności. Tłumacz czyta i jednocześnie tłumaczy tekst na bieżąco, fragment po fragmencie w sposób dokładny, zrozumiały i przejrzysty.

Tłumaczenie szeptane

Przekład szeptany jest rodzajem tłumaczenia symultanicznego, niewymagającego użycia specjalistycznego sprzętu. Polega on na tłumaczeniu wypowiedzi mówcy na bieżąco, ściszonym głosem bezpośrednio dla osób, które wymagają obecności tłumacza. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym i w sposób dyskretny, aby nie rozpraszać prelegenta i innych uczestników spotkania. Najczęściej technikę tłumaczenia szeptanego stosuje się w sądzie lub podczas oficjalnych spotkań w kameralnym gronie.

Tłumaczenie symultaniczne (kabinowe)

To rodzaj tłumaczenia równoczesnego z użyciem specjalistycznego sprzętu. Mówca nie musi robić przerw na tłumaczenie, jego wypowiedź jest tłumaczona w czasie rzeczywistym. Prelegent nie ma bezpośredniego kontaktu z mówcą. Tłumacz znajduje się w kabinie, w której za pomocą słuchawek i mikrofonu odbiera i przekłada treść wypowiedzi w języku docelowym, a uczestnicy spotkania mogą usłyszeć tłumaczenie w czasie rzeczywistym w słuchawkach. Tłumaczenie symultaniczne jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających rodzajów tłumaczeń, które wymaga od tłumacza odpowiedniego przygotowania i wysokich kompetencji tłumaczeniowych.