Tłumaczenia przysięgłe poświadczone - Warszawa i okolice, oferta tłumaczeniowa
Studio Italiano > Oferta > Tłumaczenia pisemne poświadczone podpisem elektronicznym

Tłumaczenia pisemne poświadczone podpisem elektronicznym

Posługuję się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co pozwala na sporządzanie tłumaczeń poświadczonych w postaci elektronicznej.

Kwalifikowany podpis elektroniczny posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej. Taka forma tłumaczenia znacznie przyspiesza obieg dokumentów i eliminuje koszty druku i przesyłki.

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego Dz. U. 2004 Nr 273 poz. 2702 Art. 18, 1a. tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.

Do sporządzenia tłumaczenia potrzebny jest oryginał dokumentu, który może zostać przesłany w formie skanu lub zdjęcia, bez konieczności osobistego dostarczania go przez Klienta.

Podpisane dokumenty są przekazywane pocztą elektroniczną bez ryzyka ich utraty lub zniszczenia.