Studio Italiano > Joanna Piechówka-Dobrowolska
Joanna Piechowka - Dobrowolska - tłumacz przysięgły języka włoskiego Joanna Piechowka - Dobrowolska - tłumacz przysięgły języka włoskiego

Joanna Piechówka-Dobrowolska

O mnie

Joanna Piechówka - Dobrowolska - pieczęć tłumacza przysięgłego

Jestem tłumaczką ustną i pisemną języka włoskiego. Jako tłumacz przysięgły wykonuję profesjonalne tłumaczenia poświadczone. Jestem wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/70/13.

Drugim filarem mojej działalności jest nauczanie języka włoskiego. Oferuję zajęcia indywidualne i grupowe dla osób dorosłych na każdym poziomie. Wiedza, doświadczenie w nauczaniu i bogaty zasób materiałów pozwalają mi wyjść naprzeciw wymaganiom klientów. Czerpię radość z dzielenia się wiedzą i z postępów moich uczniów.

Moje kwalifikacje

Posiadam tytuł magistra filologii włoskiej na Uniwersytetu Śląskiego. V rok studiów ukończyłam na Uniwersytecie L’Orientale w Neapolu na kierunku filologia i literatura włoska. Jestem absolwentką studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych dla tłumaczy konferencyjnych w zakresie tłumaczenia ustnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Bogate wykształcenie kierunkowe, studia we Włoszech, stałe uaktualnianie wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych dają mi solidną podstawę do rzetelnego i świadomego wykonywania mojej pracy. Rozwijanie kompetencji i nieustanne uczenie się są dla mnie nie tylko obowiązkiem, lecz także źródłem radości i satysfakcji. Język włoski jest moją pasją, dlatego zawód tłumacza i nauczyciela języka włoskiego stał się naturalnym wyborem mojej ścieżki zawodowej.

Studia i certyfikaty

2010

Studia stacjonarne, dwustopniowe na kierunku filologia włoska, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

2009

Uniwersytet L’Orientale w Neapolu (Università degli Studi di Napoli L’Orientale), (Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati).

2008/2009

Roczny kurs języka i kultury włoskiej na poziomie C2 organizowany przez CEICC (Centro Europeo Informazione Cultura Cittadinanza) w Neapolu.

2009

Certyfikat PLIDA (Certificato di competenza in lingua italiana), potwierdzający znajomość języka włoskiego na poziomie C2, wydany przez: Società Dante Alighieri – Comitato di Napoli, Neapol.

2011

Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT), Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski.

2013

Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w zakresie języka włoskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości.

2016

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych, Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński.

2022

Członek Nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

2022/2023

Kurs prawa dla tłumaczy 2022/2023 r. organizowany przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Z konieczności przełożenia danego tekstu wynika konieczność dokonywania wyborów. I tutaj tkwi odpowiedzialność tłumacza.

Edmond Cary

Doświadczenie zawodowe

Od 2010 r. pracuję jako tłumacz ustny i pisemny języka włoskiego, a po nabyciu uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w 2013 r. wykonuję tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe).

Przez 6 lat pracowałam jako tłumacz etatowy podczas realizacji ważnych projektów – zamówień publicznych – doskonaląc swój warsztat i rozwijając umiejętności tłumaczeniowe. Praca ta dała mi możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, codzienny kontakt z wybitnymi włoskimi i polskimi ekspertami, a także szeroki wachlarz tłumaczonych dziedzin. Dzięki tej współpracy zdobyłam wiedzę i umiejętności niezbędne w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych, a także narzędzia potrzebne w pracy tłumacza ustnego, takie jak podzielność uwagi, precyzja, odporność na stres oraz oraz znajomość najróżniejszych kontekstów: tłumaczyłam zarówno rozmowy inżynierów na hali produkcyjnej, jak i uczestników formalnych spotkań na szczeblu ministerialnym.

W ramach współpracy z firmami wykonywałam tłumaczenia pisemne dokumentacji kontraktowej, tekstów zawierających specjalistyczną terminologię techniczną, kontraktową, tekstów prawnych i prawniczych oraz tłumaczenia ustne podczas: narad technicznych, negocjacji handlowych, spotkań z ekspertami, spotkań formalnych w ramach procedury kontraktowej, rozmów kuluarowych.

Logo Salini

SALINI POLSKA Sp. z o. o.

Tłumacz etatowy, współpraca w ramach szeregu projektów inwestycyjnych związanych z profilem działania spółki.

Logo Astaldi

ASTALDI S.P.A. Oddział w Polsce

Tłumacz etatowy, współpraca w ramach renomowanego projektu inwestycyjnego związanego z budową linii kolejowej.

Logo Marcegalia

MARCEGAGLIA SPA

Dwukrotny pobyt w siedzibie zakładu w ramach tworzenia polskiego oddziału zakładu oraz szkoleń polskich pracowników przez włoskich ekspertów.

Szereg tłumaczeń na zlecenie

Wykonywanie tłumaczeń dla SĄDÓW OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH, POLICJI, KANCELARII NOTARIALNYCH oraz innych instytucji publicznych i klientów biznesowych.