Cennik tłumaczeń poświadczonych z języka włoskiego - Studio Italiano Warszawa
Studio Italiano > Tłumacz przysięgły języka włoskiego – cennik

Tłumacz przysięgły języka włoskiego – cennik

Cennik tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka włoskiego

Cennik tłumaczeń Przysięgłych języka włoskiego

Zasady rozliczania tłumaczeń pisemnych

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego lub poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zwykłe (niepoświadczone) są rozliczane na podstawie gotowego tłumaczenia.

Jednostką stosowaną przy wycenie tłumaczeń jest strona rozliczeniowa.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) liczy 1125 znaków ze spacjami. Każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia poświadczonego oraz stronę liczącą mniej niż 1125 znaków traktuje się jako całą.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego (niepoświadczonego) liczy 1800 znaków ze spacjami. Cena za tłumaczenie rozliczana jest na podstawie liczby znaków przetłumaczonego tekstu podzielonego przez 1800.

W przypadku tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego): jedna strona oznacza 1125 znaków ze spacjami przetłumaczonego tekstu.

Ostateczna kwota za tłumaczenie jest przeliczana na podstawie liczby znaków gotowego, przetłumaczonego tekstu. W przypadku tłumaczeń poświadczonych (przysięgłych) tłumaczone są wszelkie elementy graficzne tekstu (godło, logo, pieczęcie, podpisy) co wpływa na liczbę przetłumaczonych znaków, a tym samym na ostateczną cenę tłumaczenia.

Stawki podstawowe za tłumaczenia pisemne z języka włoskiego

Tłumaczenie poświadczone za stronę tłumaczenia (1125 znaków) na język polski

od 70 zł

Tłumaczenie poświadczone za stronę tłumaczenia (1125 znaków) na język włoski

od 80 zł

Tłumaczenie zwykłe za stronę tłumaczenia (1800 znaków) na język polski

od 70 zł

Tłumaczenie zwykłe za stronę tłumaczenia (1800 znaków) na język włoski

od 80 zł

TERMIN REALIZACJI i OSTATECZNA KWOTA za tłumaczenie są każdorazowo ustalane z Klientem.

*Podane ceny za stronę tłumaczenia są cenami brutto. Nie jest doliczany podatek Vat.
*Każde zlecenie podlega indywidualnej wycenie. Na ostateczną cenę tłumaczenia wpływa specyfika tłumaczonego tekstu, termin realizacji, objętość tekstu.
*W przypadku tekstów zawierających terminologię specjalistyczną, sporządzonych pismem ręcznym lub trudnych do odczytania ze względu na złą jakość skanu doliczany jest dodatek do podstawowej stawki.
*Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.

TŁUMACZENIE USTNE przysięgłe i zwykłe jest rozliczane na podstawie bloków.

Stawki podstawowe za blok tłumaczeniowy w przypadku tłumaczeń ustnych

Blok do 4 h

600 zł

Dniówka

1300 zł

Tłumaczenie ustne – stawka za blok minimalny

500 zł

*Minimalna opłata za tłumaczenie ustne konsekutywne to 500 zł. Każdy kolejny rozpoczęty blok jest liczony jako cały. Tłumaczenia ustne podlegają każdorazowo indywidualnej wycenie, uwzględniając tematykę, czas potrzebny na przygotowanie i dojazd tłumacza.

Cennik tłumaczeń Przysięgłych

Za co płacisz? Sprawdź, co zawiera cena tłumaczenia

Znajomość języka

Osiągnięcie najwyższego poziomu
znajomości języka obcego wymaga wielu lat nauki i wysiłku oraz ciągłego doskonalenia w celu utrzymania opanowanego poziomu biegłości.

Wiedza specjalistyczna

W profesjonalnych tłumaczeniach niezbędne jest znawstwo przedmiotu i zdobywanie specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin. Dzięki temu tłumacz może w pełni zrozumieć kontekst i dokładnie oddać jego treść w docelowym języku.

Warsztat tłumacza

Do profesjonalnego wykonywania tłumaczeń ustnych niezbędne są znajomość odpowiednich technik i wiele lat praktyki poprzedzonej odpowiednimi szkoleniami.

Przygotowanie do zlecenia

Sporządzenie precyzyjnego przekładu wymaga zapoznania się z ewentualnymi terminami specjalistycznymi, które mogą pojawić się w tłumaczonym tekście. Konieczne jest poświęcanie czasu na wcześniejsze przygotowania związane z poznaniem branży klienta i przyswojeniem nowej terminologii.

Dyspozycyjność tłumacza

Tłumacz rezerwuje swoją dostępność uwzględniając nie tylko czas przewidziany na samo tłumaczenie, lecz także inne okoliczności takie jak możliwe przedłużenie spotkania lub rozprawy, czas na dojazd i powrót. Dlatego nawet krótkie tłumaczenia ustne są rozliczane według bloków.

Wykonanie tłumaczenia

Gotowe tłumaczenie pisemne jest efektem pracy wymagającej czasu, precyzji i dbałości o każdy detal. Tłumaczenie ustne jako specjalistyczna usługa, każdorazowo podlega indywidualnej wycenie.

Potrzebujesz szybkiej wyceny tłumaczenia?

Jeśli chcesz otrzymać szybką wycenę tłumaczenia z języka włoskiego na język polski (oraz z języka polskiego na język włoski), skontaktuj się ze mną mailowo lub telefonicznie albo skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego. Odpowiem na Twoją wiadomość najszybciej jak będzie to możliwe.